ΕγκαίνιαΚυριακή 8 – 10 -2017 μετά την Θεία Λειτουργία, ώρα 11:00πμ, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Κυρίου Κυρίου Γαβριήλ

Λειτουργία ΕκθέσεωςΚαθημερινά 10:00- 12:00πμ και 6:00 – 9:00μμ.

Αίθουσα Εκθέσως:
« Γενέθλιον της Θεοτόκου» στον Ισόγειο χώρο του Ιερού Ναού, Ευτυχίας 28 και Ματρόζου, είσοδος στην οδό Ματρόζου, Ηράκλειο Αττικής.

Δωροέκθεση
Από την Κυριακή 12 – 11 -2017 έως την Κυριακή 14 – 1 -2018

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
2102848632, 2102820143

21η Έκθεσις Χειροτεχνίας και Εδωδίμων

21η Έκθεσις Εργοχείρων και Φαγωσίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ὁ Ἐνοριακὸς Χριστιανικὸς Ὅμιλος ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΡΑΣΙΝΟΛΟΦΙΤΙΣΣΑ» μὲ τὴν συμπλήρωσι 40 χρόνων Ἐκθέσεων Ἔργων Χειρῶν Πιστῶν Ἀνθρώπων καὶ 20 πλήρων Διοργανώσεων Ἐκθέσεως, ἐπὶ τῇ 21ῃ Ἐκθέσει του, εἰσερχόμενος στὸ 41ο ἔτος του, ἀπὸ τοῦ ἔτους 1976, προσθέτει στὰ πολύτιμα Ἐργόχειρά του πλήρη σειρὰ Φαγωσίμων, Γλυκῶν, Ποτῶν, Τροφίμων Σπιτικῆς κατασκευῆς, Ζυμωτοῦ Ψωμιοῦ, Ποικιλμάτων Γεύσεως κάθε εἴδους, σὲ τιμὲς ἐντελῶς συμβολικὲς καὶ φιλικὲς γιὰ νὰ ἱκανοποιήσῃ τὶς ἀνάγκες τῆς δυσχεροῦς Ἐποχῆς μας καὶ νὰ ἐνισχύσῃ, ὄχι μόνον τὸ κοπιῶδες οἰκοδομικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας, ὁλοκληρώσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ, αλλὰ καὶ γιὰ τὴν στήριξι τοῦ μεγάλου Προγράμματος Σιτίσεως, ὅσων δυσκολεύονται γιὰ τὸ καθημερινό τους φαγητὸ. Τὴν εξασφάλισι Τροφίμων, ὅσων ἐπιθυμοῦν νὰ μαγειρεύουν οἱ ἴδιοι. Ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἐνίσχυσι τοῦ πολυμόχθου Πνευματικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας.

Ἡ 41η Ἔκθεσις μὲ τὸν Ψαλμικὸ ὑπέρτιτλο:

«ΕΡΓΑ ΧΕΙΡΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ!» Ψαλμ. πα’ (πβ’) 6,

καὶ τὴν ἄμεση ὀνομασία:

« ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΑΤΑ »
ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ, ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΣ

ποὺ διοργανώνεται κάθε δεύτερο ἔτος ἀπὸ τὸ 1976, θὰ ἐγκαινιασθῇ τὴν Κυριακὴ 8 Ὀκτωβρίου 2017, στὶς 11 π.μ., μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, στὴν Ἰσόγειο Αἴθουσα «ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» καὶ θὰ διαρκέσῃ ἕως 14-1-2018 Κυριακῆς.

Στὶς 12-11-2017 Κυριακὴ θὰ λειτουργῇ μαζή της ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙΣ ποικίλων Ἀντικειμένων Διακοσμήσεως, ποὺ θὰ στεγάζεται σὲ εἰδικὴ Αἴθουσα τῆς
ΤΙΜΙΑΣ ΕΣΘΗΤΟΣ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Σᾶς περιμένουμε!

Μὲ φιλικοὺς χαιρετισμοὺς καὶ τιμή,

ΤΑ ΜΕΛΗ τοῦ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ