Υπεύθυνη: Ελένη Κορακοβούνη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2102820143, 2102848632

Πρόγραμμα Καθημερινής

Δωρεάν Σιτίσεως

Η Ενορία μας, ως Μητρική στοργική Αγκάλη της Υπεράγνου Θεομήτορος προσφέρει καθημερινώς δωρεὰν μαγειρευμένο φαγητό ή τρόφιμα, κατ’ επιλογήν, σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα, από την διαρκούσα οικονομική δυσπραγία και την παρατεινομένη για πλείστους ανεργία. Με σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε αντιμετωπίζοντος ανάγκη Αδελφού ή Οικογενείας η Ενορία προσφέρει ημερησίως περί τις 80 μερίδες φαγητού και τρόφιμα σε 40 Οικογένειες.

Καλούμε όλους όσοι δύνανται να ενισχύσουν το Πρόγραμμα αυτό σιτίσεως τών εμπεριστάτων Αδελφών μας Ελλήνων ή Αλλοδαπών και των δυσχεραινομένων Οικογενειών, ώστε να μπορεί ἡ Ενορία να ανταποκρίνεται ακόμη πληρέστερα στις σχετικές ανάγκες.


Η Ενορία ευχαριστεί ιδιαιτέρως όλες και όλους, που συμβάλλουν με αγάπη, αυτοθυσία και προθυμία στην κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος σιτίσεως των εμπεριστάτων συμπολιτών μας και όσες και όσους χορηγούν Τρόφιμα για τις ανάγκες των υπολοίπων δοκιμαζομένων Ανθρώπων. Όλοι παρακαλούνται να ευαισθητοποιηθούν στις σχετικές ανάγκες και αιτήσεις, ώστε κάθε Συνάνθρωπός μας να εξασφαλίζει μία - δύο μερίδες καθαρού φαγητού στις ανάγκες που αντιμετωπίζει.

Παρακαλούμε εγκαρδίως τον Σωτήρα Κύριο να συντάμει τον χρόνο της δοκιμασίας μας, αποκαθιστών για όλους συνθήκες καλής ζωής και επιβιώσεως, Πρεσβείες Tης Υπεραγίας Θεοτόκου και Προστάτιδός μας.

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ