Υπεύθυνη:Ελένη Γεωργ. Κορακοβούνη, Ελένη Μπ. Μπουλάρη-Ζεπετζίου, Καλλιόπη Παναγ. Καρυστινάκη-Μισιρλάκη, Γιολάντα Κλεομ. Τάκη-Κοντούρη, Αρχοντούλα Αναστ. Τσαγκάρη.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2102820143, 2102848632

Πρόγραμμα Καθημερινής

Δωρεάν Σιτίσεως

Παροχή μαγειρευμένου φαγητού και τροφίμων
ιδιωτικής παρασκευής γευμάτων, για τους επιθυμούντας.

Η φιλοστοργία της Ενορίας μας επεξέτεινε την δωρεάν παροχή καθημερινώς μαγειρεμένου φαγητού σέ όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα, λόγω της οικονομικής στενότητος της εποχής μας, της κραυγαλέας ανεργίας και βαρείας φορολογίας.
Λόγω των Θερινών διακοπών, άλλων Ενοριακών φορέων παροχής, δεν διέκοψε το Καλοκαίρι την λειτουργία του Συσσιτίου της, επεκτείνοντας την προσφορά της από 80 σε 130 μερίδες φαγητού και από 40 σε 60 ποσότητες τροφίμων για ισάριθμες Οικογένειες ή μεμονωμένα Πρόσωπα εμπεριστάτων Αδελφών Ελλήνων ἤ Αλλοδαπών, αδιακρίτως.

Παρακαλεί τους δυναμένους να συντρέξουν το Πρόγραμμά της αυτό, προς πλήρη ανταπόκριση στις σχετικές ανάγκες.

Ευχαριστεί όλες και όλους, που συμβάλλουν με αγάπη, προθυμία και αυτοεκδαπάνηση στην κάλυψη των αναγκών αυτού του Προγράμματος και όλους όσους προσφέρουν για τις ελλείψεις των δοκιμαζομένων.

Προσκαλεί για την ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ μας στις κραυγαλέες ανάγκες των Συνανθρώπων μας, ευχαριστώντας για την κατανόηση, εν προσευχή διαρκή, συντμήσεως απ’ Ουρανού του χρόνου της δοκιμασίας μας, δια Πρεσβειών της Εφόρου μας Αειπαρθένου Παναγίας Θεοτόκου.

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ