ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ: Πέμπτην 1-12-2016 και εκάστην 1ην μηνός

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ : 5.00 μ. μ.

ΟΡΘΡΟΣ : 7.00 π .μ.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ : 8.00 π.μ.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΙ – ΕΟΡΤΑΙ : 8.30 π. μ.

ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 καί 31.

ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ 2, 9 καί 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 : ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μόνο βράδυ ΣΤΙΣ 8.00 μ.μ. ΕΩΣ 10.00 μ.μ.
(Το πρωί των ημερών 2, 9 και 16 Δεκεμβρίου μόνο Όρθρος, ΟΧΙ Θεία Λειτουργία)

ΑΓΡΥΠΝΙΑ : Εσπέρας 31–12–2016 από 10.00 μ. μ. έως 01.00 π.μ. της 1–1–2017 μετά τελετής υποδοχής Νέου Έτους.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ : Κυριακήν 01.00 π.μ. της 1–1–2017 καί 11.00 π.μ.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ : Εκάστην Τετάρτην 5.00 μ. μ.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ : Εκάστην Τετάρτην 7.30 μ. μ.

ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ) :
Εκάστην Τετάρτην 8.30 μ. μ.

ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ) :
Τετάρτην (21-12-2016) 8.30 μ.μ.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ) :
Εκάστην Δευτέραν 9.00 μ. μ.

ΩΡΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ :
7.00 – 12.00 Π. Μ. και 4.30 – 7.00 Μ. Μ. Εκτός ώρας Ιερών Ακολουθιών

ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΩΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : Κατόπιν προσυννενοήσεως

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ :
Κυριακή 11-12-2016 μετά την Θ. Λειτουργία

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ : Τρίτη – Πέμπτη δια προσυννενοήσεως