Ιερές Ακολουθίες Τεσσαρακοστής

ΕΚΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3-4-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 10.00 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 5.30 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 4-4-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 10.00 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 5.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5-4-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Τρίτη εσπέρας 7.30 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ Τρίτη εσπέρας 8.00 μ.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 7.00 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωί 8.00 π.μ.
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 5.30 μ.μ.
ΚΗΡΥΓΜΑ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ εσπέρας 7.30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 6-4-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 5.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 5.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 7.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη εσπέρας 8.00 μ.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 5.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-4-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 5.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 5.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 7.00 π.μ.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωί 8.00 π.μ.
ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ & ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ 6.00 μ.μ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 8-4-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 6 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.30 π.μ.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πρωί 8.00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9-4-2017 ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 6 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.30 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πρωί 8.30π.μ.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-4 ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ κ.κ. ΓΑΒΡΙΗΛ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27-3-2017 
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ., 
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ., ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 10.00 π.μ., 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 28-3-2017 
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ., 
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ., ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 10.00 π.μ., 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29-3-2017 
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Τρίτη εσπέρας 7.30 μ.μ. 
ΟΡΘΡΟΣ Τρίτη εσπέρας 8.00 μ.μ., ΩΡΕΣ πρωί 7.00 π.μ., 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωί 8.00 π.μ. 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ εσπέρας 5.30 μ.μ.
ΚΗΡΥΓΜΑ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ εσπέρας 8.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 30-3-2017 
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ., 
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη 
εσπέρας 6.30 μ.μ., 
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 5.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-3-2017 
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 5.00 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωί 5.30 π.μ., 
ΩΡΕΣ πρωί 7.00 π.μ.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωί 8.00 π.μ.
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Α  5.00 μ.μ. 
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Β  7.00 μ.μ. 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ  ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
ΜΕ ΟΡΘΡΟ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ  9.30 μ.μ. - 01.30

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1-4-2017 
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 6 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.30 π.μ. 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
πρωί 8.00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2-4-2017 Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 6 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.30 π.μ., 
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου πρωί 8.30π.μ. 
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εσπέρας 6.00 μ.μ.ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 10.00 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 21-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 10.00 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Τρίτη εσπέρας 7.30 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ Τρίτη εσπέρας 8.00 μ.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 7.00 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωί 8.00 π.μ.
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 5.00 μ.μ.
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ εσπέρας 6.00 μ.μ.-7.30 μ.μ
ΚΗΡΥΓΜΑ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ εσπέρας 8.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 23-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 10.00 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 247-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Α 5.00 μ.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Β 7.00 μ.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Γ 9.00 μ.μ.
ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 6 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.30 π.μ.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πρωί 8.00 π.μ.
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 10.00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εσπέρας 5.00 μ.μ.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26-3-2017 Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 6 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.30 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου πρωί 8.30π.μ.
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εσπέρας 6.00 μ.μ.


ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 10.00 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 14-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 10.00 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 5.00 μ.μ.
ΒΡΑΔΥΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη 9 μ.μ. - 11 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Τρίτη εσπέρας 7.30 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ Τρίτη εσπέρας 8.00 μ.μ., ΩΡΕΣ πρωί 7.00 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωί 8.00 π.μ.
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 5.00 μ.μ.
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ εσπέρας 6.00 μ.μ.-7.30 μ.μ
ΚΗΡΥΓΜΑ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ εσπέρας 8.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 16-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 10.00 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 5.30 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.00 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωί 8.30 π.μ.
ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Α 5.00 μ.μ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Β 7.00 μ.μ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Γ 9.00 μ.μ.
ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 6 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.30 π.μ.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
πρωί 8.00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εσπέρας 6.00 μ.μ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 7.00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-3-2017 ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 6 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.30 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου πρωί 8.30π.μ.
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 9.30 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ 7-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωί 9.30 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Τρίτη εσπέρας 7.30 μ.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ Τρίτη εσπέρας 8.00 μ.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 7.00 π.μ.,
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωί 8.00 π.μ.
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.
ΚΗΡΥΓΜΑ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ εσπέρας 8.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 9-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 7.00 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 9.00 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ εσπέρας 6.00 μ.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη εσπέρας 7.30 π.μ.,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 5.30 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.00 π.μ.,
ΩΡΕΣ πρωί 7.30 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωί 8.30 π.μ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑΣΙΣ Α 5.00 μ.μ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑΣΙΣ Β 7.00 μ.μ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑΣΙΣ Γ 9.30 μ.μ. ΜΕ ΟΡΘΡΟ
ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9.30 μ.μ. ΕΩΣ 12.30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 11-3-2017
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 6 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.30 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πρωί 8.00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εσπέρας 6.00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12-3-2017 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωί 6 π.μ.,
ΟΡΘΡΟΣ πρωί 6.30 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου πρωί 8.30π.μ.
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ εσπέρας 6.00 μ.μ.