Ιερές Ακολουθίες Τεσσαρακοστής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2018

ΔΕΥΤΕΡΑ 26-2-2018
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωΐ 7.00 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωΐ 7.30 π.μ., ΩΡΕΣ πρωΐ 9.00 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ἑσπέρας 5.30 μ.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ   7.30 μ.μ. -9.30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 27-2-2018
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωΐ 7.00 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωΐ 7.30 π.μ., ΩΡΕΣ πρωΐ 9.00 π.μ., ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωΐ 9.30 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ἑσπέρας 5.30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28-2-2018
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Τρίτη ἑσπέρας 7.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ Τρίτη ἑσπέρας 7.30 μ.μ., ΩΡΕΣ πρωΐ 7.30 π.μ.,
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωΐ 8.00 π.μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ἑσπέρας 5.30 μ.μ.
ΚΗΡΥΓΜΑ π. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ἑσπέρας 7.30 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 1-3-2018
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωΐ 7.00 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωΐ 7.30 π.μ., ΩΡΕΣ πρωΐ 9.00 π.μ., ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ πρωΐ 9.30 π.μ.,
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ἑσπέρας 5.30 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-3-2018
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Πέμπτη ἑσπέρας 7.00 μ.μ.
ΟΡΘΡΟΣ Πέμπτη ἑσπέρας 7.30 μ.μ., ΩΡΕΣ πρωΐ 7.30 π.μ.,

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Προηγιασμένη πρωΐ 8.30 π.μ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Α΄ 5.00 μ.μ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Β΄  7.00 μ.μ.
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  Γ΄  9.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 3-3-2018
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωΐ 6 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωΐ 6.30 π.μ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πρωΐ 8.00 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ἑσπέρας 5.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4-3-2018 ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ πρωΐ 6 π.μ., ΟΡΘΡΟΣ πρωΐ 6.30 π.μ., ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου  πρωΐ 8.30π.μ.
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ἑσπέρας 5.30 μ.μ.