Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών αλλά και το έντυπο Πρόγραμμα με όλη την Δραστηριότητα της Ενορίας μας σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε και ΔΩΡΕΑΝ από τον Ιερό μας Ναό.

Πρόγραμμα Εορτής

Iερά Πανήγυρις

των Εισοδίων της Θεοτόκου 2019

«Χαῖρε Θεοπάροχον Δῶρον βροτῶν, εἰς σωτηρίαν, Εὐλογημένη Πάναγνε». – «Ἡ Ὑπέραγνος Θεόπαις Μαριάμ, Προστάτις τῆς Νεότητος.»

Φιλέορτοι και Θεοτοκόφιλοι αδελφοί, σας καλούμε με χαρά στις Ιερές Ακολουθίες των Εισοδίων της Παναγίας μας, της Εφόρου και Προστάτιδός μας , Υπεραγίας Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής.

Δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών καθώς και το 20σέλιδο πρόγραμμα της Ενορίας μας με όλες τις Δραστηριότητες του Ιερού μας Ναού, και κήρυγμα για την Πανήγυρη των Εισοδίων από τον Προϊστάμενο της Ενορίας μας π.Τιμόθεο Παπαδάκη.

Κατά την διάρκεια της Πανηγύρεως, θα λειτουργεί διαρκώς στον Ισόγειο χώρο του Ναού μας η 22η Έκθεση Χειροτεχνίας του Ομίλου Γυναικών της Ενορίας μας, καθώς και η Χριστουγεννιάτικη – Εορταστική Δωροέκθεση με ποικιλία δώρων για τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων.

Σας περιμένουμε!«Χαίροις ἡ τὸν Ἥλιον λάμψασα, τὸν ἀπερινόητον».

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

  Τῆς Πανηγύρεως Ἀφιερώσεως τῆς Ἐφόρου ἡμῶν τε καὶ Πάτρωνος, ἐγγισάσης τὸν ὑπέρτερον Ναὸν, τῆς Πανάγνου, τῶν Οὐρανῶν χρηματισάσης, ὄντως Παλάτιον τοῦ Ὑψίστου, τιμήσωμεν Πατέρες εὐλαβεῖς, Ἄρχοντες Φιλόχριστοι καὶ Λαὸς Θεοτοκόφιλος, ἀνατιθεμένης ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ τῷ Νομικῷ, ἑτοιμασθῆναι Αὐτῷ εἰς Θείαν κατοίκησιν τῆς Ἑαυτοῦ παρουσίας. Συνδοξάσωμεν οὖν καὶ συνυμνήσωμεν ἐπὶ τῇ Αὐτῆς Εἰσόδῳ εἰς τὰ τῶν Ἁγίων Ἅγια, διὰ τοῦ συναπτομένου Περιγράμματος, Τὴν τὸ φῶς ἀνατείλασαν, τὴν Θεοτόκον, Τὴν τῆς Χάριτος πάντας καταλαμπρύνασαν καὶ συναγαγοῦσαν ἅπαντας, τὴν ὑπέρλαμπρον Αὐτῆς Πανήγυριν ᾂσμασι κατακοσμῆσαι. Δεῦτε οὖν Πιστοὶ Ταύτῃ συνδράμωμεν ἐν τῷ ἐνθάδε Ἱερῷ Αὐτῆς Τεμένει.

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ